Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.

Tư vấn pháp luật: Học sinh chung sống như vợ chồng có vi phạm pháp luật của công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Người thuộc hộ nghèo; người cư trú các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì được miễn lệ phí.

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Quy định về việc nộp thuế môn bài đối với trường hợp là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được quy định tại khoản 2 Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC...

Luật sư tư vấn xử lý kỷ luật...

Học sịnh tiểu học và trung học đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở, hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh...

Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hiếp dâm trẻ em.

Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động

Theo quy định của luật giao thông, học sinh vi phạm giao thông thì bị xử lý kỉ luật theo quy định.