-->

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành...

Ly hôn theo yêu cầu của một bên 1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,...

Tội hiếp dâm là cấu thành từ hình thức chứ không cấu thành nội dung, không phải cứ giao cấu xong mới cấu thành tội hiếp dâm. Chỉ cần ý định ý hay ý thức chủ quan, hành vi khách quan thực hiện hành vi là có thể khởi tố vụ án...

Trung gian, hòa giải là hai phương thức được ưu tiên sử dụng trong giải quyết tranh chấp trong hầu hết các lĩnh vực. Nhiều người đánh đồng hai khái niệm này là một, tuy nhiên, có thực sự trung gian là hòa giải? hay hai khái niệm này có gì khác nhau?

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định những vụ án không tiến hành hòa giải được vì có lý do chính đáng, tuy nhiên cho đến nay chưa có văn bản nào hướng dẫn thế nào được coi là lý do chính đáng, dẫn đến khó khăn, lúng túng cho Thẩm phán khi giải quyết.

Sau khi gửi hồ sơ xin ly hôn đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi một trong hai vợ chồng cư trú, trong thời hạn 05 ngày làm việc tòa án sẽ kiểm tra đơn và gửi đến nguyên đơn thông báo nộp tạm ứng án phí.

Trong một vụ án có nhiều đương sự, mà có đương sự vắng mặt trong phiên hoà giải, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành hoà giải và việc hoà giải đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì...

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết theo quy định của pháp luật...

Trong thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Toà án phải tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hoà giải hoặc không tiến hành hoà giải được quy định tại Điều 181 và Điều 182 của BLTTDS.

Với những ưu điểm, nhất là không công khai thông tin các bên tranh chấp, những phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án ngày càng được doanh nghiệp ưa chuộng, trong đó có phương thức hòa giải thương mại.

Tòa án chỉ giải quyết các tranh chấp đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã nhưng các đương sự không nhất trí với nhau:...

Hòa giải là hoạt động do Tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự (VADS). Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm thì quyền và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được bảo đảm.

Trong vụ án có nhiều đương sự, mà có đương sự vắng mặt, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành hòa giải và việc hòa giải đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thẩm phán tiến hành hòa giải giữa các đương sự có mặt.

Tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh được quy định tại các Điều 31, 32 và 33 của Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hoa giải trong vụ án ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn.

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Sự có mặt của nguyên đơn tại phiên tòa:1.Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt...