UBND cấp xã có thẩm quyền tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy đinh.

Trong trường hợp này anh (chị) có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp xã để được giải quyết. Nếu như Uỷ ban nhân dân xã không giải quyết cho gia đình chị hoặc giải quyết không phù hợp với nguyện vọng của gia đình thì có thể gửi đơn tiếp lên Toà án nhân dân huyện.

Biểu Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 53 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Theo quy định của pháp luật về khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết lần đầu) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (giải quyết thứ hai) để quý vị tham khảo.

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại...

Pháp luật hiện nay có quy định về khiếu nại và tố cáo thành hai Luật riêng biết.

Tranh chấp về đất đai trước hết sẽ được giải quyết theo thủ tục hòa giải tại cơ sở, nếu việc hòa giải không thành thì tùy từng trường hợp các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết tranh chấp.