-->

Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Viên chức chuyển sang ngạch lương mới và hệ số lương sẽ chuyển về bậc 1 của ngạch đó. Sau đó tùy theo thâm niên công tác để tính chuyển ngang bậc đối với ngạch mới.

Công dân theo học tại trường cao đẳng, đại học chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Việc chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất ở cần có quy hoạch sử dụng đất. Khi đã có kế hoạch sử dụng đất buộc chuyển đổi thì mới được chuyển đổi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng hết hạn nếu hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Luật doanh nghiệp 2014 không cho phép chuyển đổi từ loại hình hợp tác xã thành Công ty cổ phần. Nếu muốn chuyển đổi mô hình như trên thì phải tiến hành giải thế hợp tác xã, sau đó khi hoàn tất các thủ tục giải thể, thì mới có thể thành lập Công ty cổ phần.

Hiện nay, pháp luật lao động ngày càng có nhiều quy định để bảo vệ người lao động nữ, nhất là lao động nữ mang thai.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:...

Luật sư tư vấn trường hợp nhà đứng tên chung vợ chồng mà muốn chuyển nhượng cho con thì làm như thế nào.

Hộ kinh doanh khi sử dụng trên 10 lao động thì phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp theo một trong các hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại để quý vị tham khảo.

Hộ kinh doanh cá thể cần phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp nếu muốn sử dụng thêm lao động.