-->

Thủ tục lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng mới được giải quyết hoặc từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh tiền qua thẻ ATM hoặc chuyển từ lĩnh tiền bằng tiền mặt sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM được tự lựa chọn Ngân hàng Thương mại của Việt Nam trong địa bàn cơ quan BHXH quản lý, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để tự mở tài khoản thẻ ATM và đăng ký số hiệu tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản ATM với cơ quan BHXH. Chi phí phát hành thẻ ATM, lệ phí chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của người hưởng do cơ quan BHXH thanh toán; chi phí duy trì tài khoản hàng năm theo quy định của Ngân hàng Thương mại do người hưởng tự thanh toán.
 2. Sau khi mở tài khoản ATM, người hưởng nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện để thanh toán và nộp giấy đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức chuyển khoản qua ATM theo Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH). Nếu đã có thẻ ATM bất kỳ và không có yêu cầu thanh toán phí phát hành thẻ ATM thì không cần phải nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện.
 3. Trường hợp người hưởng cùng hộ gia đình có nguyện vọng chuyển tiền vào cùng một tài khoản mở tại ngân hàng thì mỗi người hưởng phải tự nguyện đăng ký ghi rõ tên, số hiệu tài khoản theo Mẫu quy định (Mẫu số 20-CBH).
 4. Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh theo phương thức chuyển khoản qua thẻ ATM nay muốn chuyển sang phương thức lĩnh bằng tiền mặt thì lập Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH).
 • Cơ quan BHXH:
 1. BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại)
 2. BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện thực hiện chi trả.


Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).
 2. Chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM.
Thời hạn giải quyết:Nếu người hưởng nộp Giấy đề nghị trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa.

Đối tượng thực hiện:Cá nhân.

Cơ quan thực hiện:BHXH quận/huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Thẻ ATM (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM)
 2. Danh sách chi trả (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng thẻ ATM chuyển sang lĩnh bằng tiền mặt)
Lệ phí:Không.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].