Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chị em ruột cùng giao dịch hợp đồng mua bán mảnh đất cho nhau nhưng chủ sở hữu của mảnh đất là người cha.

Việc mua đất vào năm 1994 sẽ tuân theo quy định về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai 1993.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

Bị đơn có thể chứng minh đời sống vợ chồng mâu thuẫn chưa trầm trọng, tình yêu thương và quý trọng nhau chưa hết, được hai bên gia đình, bạn bè và người thân hết mực yêu thương vun vén.

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì.

Có hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bên còn lại.

Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn.

Tòa án có ban hành mẫu đơn ly hôn đánh máy có đóng dấu của tòa án, cá nhân có thể đến trực tiếp Tòa án để mua và sử dụng.

Việc phân chia nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng cũng được Tòa án khuyến khích hai bên thỏa thuận, nếu hai bên đã thỏa thuận và không có sự vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội thì Tòa án hoàn toàn tôn trọng ý kiến thỏa thuận của hai bên.

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc...

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù

Việc có ly hôn được hay không phụ thuộc vào việc anh có chứng minh được tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống hôn chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được hay không.

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật, do vậy giao dịch này sẽ không làm phát sinh hiệu lực pháp luật của giao dịch. Nên Tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.