-->

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh;...

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật gồm bảy chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thẩm quyền giải quyết ly hôn.

Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không còn giá trị sử dụng.

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội;...

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ngày càng nhiều. Để hoạt động được trong các ngành nghề này, cá nhâ, tổ chức đó buộc phải việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.

Dịch vụ cầm đồ là một trong những ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép an ninh, trật tự.

Công ty Luật TNHH Everest tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Vũ Như Báu, anh Nguyễn Văn Đoạt (người bị hại) trong vụ án "cố ý gây thương tích" ngày 30/12/2017 tại huyện Ninh Giang (Hải Dương)