-->

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội;...

Hỏi: Được biết đất quốc phòng, an ninh là đất chuyên dùng được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Tôi muốn biết rõ hơn về các quy định đối với việc quy hoạch sử dụng loại đất này? (Trần Xuân Vỹ - Yên Bái).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Đất đai Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh/chị hỏi, tôi xin trích dẫn quy định tại khoản 1,2 Điều 41 của Luật Đất đai 2013 (LĐĐ):

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: a) Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội; c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; d) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước; đ) Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh; e) Định mức sử dụng đất; g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: a) Định hướng sử dụng đất quốc phòng, an ninh; b) Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; c) Xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh”.

Trên đây là những quy định pháp luật về việc quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh mà anh/chị có thể tham khảo.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.