Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây: …b) Người lao động (NLĐ) bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn...

Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang điều trị, điều dưỡng bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Luật sư tư vấn về thời gian nghỉ ốm đau của người lao động. Thời gian nghỉ ốm đau được tính thế nào khi 1 năm mắc cả bệnh thường lẫn bệnh chữa trị dài ngày.

Nếu thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế thì sẽ được hưởng các chính sách về hưu trước tuổi theo quy định

Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN;...và một số nội dung khác.

Luật cho phép người lao động nghỉ việc không hưởng lương nếu thỏa thuận được với người sử dụng lao động.