Đối với án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án về tranh chấp dân sự không có giá ngạch là 200 nghìn đồng...

Quyền sử dụng đối với lô đất 344m2 của mẹ bạn được Nhà nước xác nhận và bảo hộ một cách hợp pháp theo Khoản 5 Điều 166 Luật đất đai năm 2013

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trừ các trường hợp do luật định.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật

Tài sản chung của vợ chồng gồm: Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

Bất động sản và động sản là những loại tài sản được quy định bởi Bộ luật Dân sự 2005, về cơ bản nó được phân biệt với nhau bởi đặc tính vật lý...

Người sử dụng đất có quyền định đoạt quyền sử dụng đất của mình mà không phụ thuộc vào người khác. Trường hợp quyền sử dụng đất đó là tài sản riêng của bố bạn thì ông hoàn toàn có quyền chuyển nhượng có bạn mà không cần sự đồng ý của mẹ bạn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các khoản phí khi mua nhà chung cư qua sản giao dịch bất động sản.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ...

Việc doanh nghiệp cho thuê lại phần văn phòng hoặc nhà xưởng bỏ trống là hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện của lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chuyển nhượng bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Cá nhân hay tổ chức nước ngoài có thể sở hữu 100% công ty kinh doanh môi giới bất động sản tại Việt nam

Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận thì bị xử phạt vi phạm hành chính đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại.

Để kinh doanh bất động sản thì cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; Đáp ứng về vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Các doanh nghiệp đều có thể hoạt động thêm kinh doanh bất động sản nếu đáp ứng đủ điều kiện của khoản 1.2 Thông tư số 13 của Bộ Xây dựng.

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định các điều kiện để di chúc hợp pháp