Quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Điều 669 Bộ luật dân sự 2005 quy định trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Hỏi: Cha mẹ em đã ly hôn, tài sản chia làm hai. Vậy phần tài sản của ba em có thể để di chúc cho người khác như ông bà, anh chị em.... bên nội được không, con cái không có tên trong di chúc có được hưởng tài sản không? (Trần Thành)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, có thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác khi chết. Vì vậy, khi bố bạn để lại di chúc cho ông bà, anh chị em bên nội là hợp pháp.

Trường hợp con cái không có tên trong di chúc nhưng được hưởng thừa kế hay không phải xem xét từng trường hợp.

Điều 669 Bộ luật dân sự 2005 quy định trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:
"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động sẽ đưởng hưởng di sản mặc dù trong di chúc không cho hưởng.Tuy nhiên nếu người con thuộc vào các trường hợp người không được quyền hưởng di sản quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự 2005:
"1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc".

Tức là, khi con thuộc các đối tượng trên đồng thời trong di chúc không cho con được hưởng thì con sẽ không được hưởng theo quy định Điều 669 nữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.