Quy định về kỷ phần bắt buộc trong Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về kỉ phần bắt buộc.

Hỏi: Vợ chồng có đăng ký kết hôn, người vợ có một người con riêng, tài sản người vợ trước khi kết hôn là tài sản riêng, khi người vợ chết để lại di chúc cho người con của mình. Hỏi người chồng có thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc không? Quy định thế nào nhờ luật sư tư vấn. (Nguyễn Oai - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Trung Thành - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 669 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Như vậy, trong trường hợp người chồng không từ chối nhận di sản hoặc không bị tước quyền thừa kế thì sẽ thuộc đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và sẽ được hưởng 1 phần di sản bằng 2/3 của một suât thừa kế nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.