-->

Quy định của pháp luật về thừa kế

Nếu người chết không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, cha tôi ngày trước lấy vợ, cha tôi và bà cả cùng nhau mua 1 mảnh đất́t để gây dựng cuộc sống. Bà cả có được 3 người con, một trai, hai gái. Đến năm 1987, bà cả mất và lấy mẹ tôi và có được 1 đứa con trai là tôi. Đến đầu năm 2016, bố tôi mất, hiện tại giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất đai mang tên bố tôi.Đề nghị Luật sư tư vấn,hiện tại chủ sở hữu mảnh đất có thuộc về mẹ tôi hay không. Nếu tôi có tranh chấp mảnh đất nói trên thì sẽ phân chia tài sản̉n (mảnh đất nói trên) như thế nào? (Phạm Ninh - Ninh Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bảo An- Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHHEverest- trả lời:

Điều 33 Luật Hôn nhân & Gia đình 2014 có quy định về chế độ tài sản chung như sau:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung".

Theo quy định tại điều luật trên, thửa đất được xác định là tài sản chung của cha anh và mẹ đã mất. Thửa đất là tài sản chung của vợ chồng, nên khi bà cả mất thì mảnh đất đó sẽ được chia đôi ra một nửa sẽ thuộc sở hữu của cha anh, nửa còn lại sẽ được đem chia thừa kế cho các hàng thừàa kế theo pháp luật khi không có di chúcc...

Điều 675Bộ luật Dân sự 2005 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế".

Vậy theo thông tin anh cung cấp thì khi bà cả mất sẽ được chia tài sản theo pháp luật. Việc chia thừa kế sẽ chia cho hàng thừa kế thứ nhất gồm chồng và ba người con theo quy định về hàng thừa kế.

Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau".

Như vậy năm 2016 cha anh mất, nên cũng sẽ chia di sản theo pháp luật nếu không có di chúc, di chúc không hợp pháp…( thuộc trường hợp tại Điều 675 BLDS 2005). Hàng thừa kế theo quy định của của Điều 676 BLDS 2005 thì những đối tượng sau sẽ được hưởng: vợ, anh, và ba người con của bà cả. Nên khi cha anh mất về mảnh đất đó cha anh có quyền sở hữu với một nửa mảnh đất từ chia tài sản chung và phần thừa kế di sản của bà cả để lại. Năm 2016 cha bạn mất thì sẽ tổng di sản đó sẽ được chia đều theo pháp luật cho hàng thừa kế. Vì vậy nên mẹ của anh không phải chủ sở hữu của toàn bộ mảnh đất trên mà chỉ có quyền sở hữu với phần di sản thừa kế mà mẹ anh được hưởng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.