Phụ cấp thâm niên có được tính vào lương hưu không?

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Hỏi: Từ tháng 8/1978 - 4/1985 công tác tại Liên Đoàn Đo đạc đại địa. Từ tháng 5/1985 - đến nay, tôi chuyển về Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường). Khi chuyển về Thanh Hóa, sổ phụ cấp thâm niên của tôi được hưởng 8%, tiếp theo tại Thanh Hóa được hưởng tiếp 3 năm phụ cấp thâm niên nữa thành 11%; sau đó chính sách thay đổi, bộ phận công tác không được hưởng phụ cấp thâm niên nữa. Nay tôi xin nghỉ hưu, về trước 02 năm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì 11% phụ cấp thâm niên trước đây được hưởng nay có được tính vào lương hưu hay không? (Thường Nga - Vinh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo thông tin anh cung cấp, hiện nay anh đang thực hiện chế độ về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP. Do anh tham gia BHXH từ trước ngày 01/01/1995 nên khi tính lương hưu, BHXH sẽ cộng tổng bình quân tiền lương tiền công của anh trong vòng 05 năm cuối trước khi nghỉ việc.

Điều 58 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định về mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: “1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu”.

Mức phụ cấp dùng để đóng BHXH bao gồm:

Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: “1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. 3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung”.

Căn cứ vào các quy định trên, phụ cấp thâm niên nghề của anh được dùng để đóng BHXH. Anh cần biết rõ thời điểm mình không được hưởng phụ cấp thâm niên là thời điểm nào. Nếu như 05 năm cuối anh vẫn có thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì số tiền thâm niên này đã được tính trong lương hưu. Nếu anh không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trước thời điểm 05 năm cuối trướ khi nghỉ việc thì anh sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề tính trong lương hưu.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.