Phạt tiền khi nhân viên được 0 điểm sau khi tham gia lớp đào tạo có được không?

Trường hợp công ty áp dụng hình thức phạt tiền khi có những nhân viên bị điểm 0 hoặc dưới mức trung bình và đưa vào sổ tay nhân viên thì sổ tay nhân viên cũng là một hình thức của nội quy lao động.

Hỏi: Công ty tôi có ban hành sổ tay nhân sự trong đó có quy định về khen thưởng và kỷ luật. Vừa qua công ty ban hành quyết định tổ chức lớp đào tạo cho nhân viên trong công ty, có quy định sau khóa đào tạo nhân viên nào dưới điểm trung bình sẽ bị phạt tiền, xuất sắc thì được thưởng. Sau khóa đào tạo những nhân viên 0 điểm bị trừ 500.000 đồng vào tiền lương tháng 7, những nhân viên dưới trung bình bị trừ 200.000 đồng vào tiền lương tháng 7. Tôi có ý kiến với phòng nhân sự, thì được trả lời là công ty căn cứ theo sổ tay nhân sự công ty ban hành. Đề nghị Luật sư tư vấn, trường hợp này công ty có vi phạm luật lao động hay không? (Trang Nhung - Lạng Sơn)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Đối với trường hợp công ty áp dụng hình thức phạt tiền khi có những nhân viên bị điểm 0 hoặc dưới mức trung bình và đưa vào sổ tay nhân viên thì sổ tay nhân viên cũng là một hình thức của nội quy lao động (pháp luật về lao động hiện hành chưa có quy định nào về sổ tay nhân viên) và việc ban hành nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo quy định của pháp luật về lao động cụ thể như sau:

Quy định về kỷ luật lao động quy định tại điều 118 cụ thể: "Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động."

Quy định về nội quy lao động "Điều 119. Nội quy lao động: "1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự tại nơi làm việc; c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. 3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc".

Như vậy, việc ban hành nội quy lao động phải được đăng ký và không được trái với quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp này công ty đã xử lý bằng hình thức phạt tiền như vậy đã trái với quy định tại khoản 2 điều 128 Bộ luật Lao động 2012.

"1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động. 2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. 3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động".

Vậy, việc xử lý bằng hình thức trừ vào tiền lương tháng sau của công ty đối với nhân viên như vậy là trái với quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.