-->

Nghĩa vụ của người nhận di sản khi nhận thừa kế?

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Hỏi: Ba tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân ngày 31/01/2016 ba tôi đã làm thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế và sở KHĐT, đến ngày 08/03/2016 thì ba tôi mất, đến ngày 12/03/2016 tất cả tài sản đứng tên ba tôi.Tôi và mẹ tôi đã làm thừa kế. Nhưng tại thời điểm này ba tôi vẫn còn nợ 1 khoản tiền thuế phải nộp của quí 1/2016. Vậy xin luật sư tư cho tôi hỏi, khoản nợ thuế của doanh nghiệp do ba tôi làm chủ được nhà nước xử lý như thế nào, chúng tôi có nghĩa vụ phải lấy tài sản được thừa kế từ ba tôi ra để nộp thuế hay không? (Quang Hà - Ninh Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005 thì khi bạn và mẹ bạn được thừa kế di sản thì cũng phát sinh quyền và nghĩa vụ tài sản do bố bạn để lại. Cụ thể quy định tại Điều 636 quy định như sau:"Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại".

Và những người thừa kế thực hiện các quyền và nghĩa vụ này theo Điều 637 BLDS năm 2005

"1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân".

Nếu không có thỏa thuận khác thì bạn và mẹ bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài sảnbố bạn để lại, nhương không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận

Như vậy, khoản nợ thuếcủa doanh nghiệp mà bố bạn làm chủ thì bạn và mẹ bạn phải thực hiện nghĩa vụ trả trong phạm vi tài sản thừa kế mà mỗi người đã nhận

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.