-->

Đất thờ cúng giải quyết thế nào?

Khoản 1 Điều 670 Luật Dân sự năm 2005 quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng.

Hỏi: Bố mẹ tôi khi qua đời để lại di chúc chỉ ghi để 1/6 số đất làm nơi thờ cúng phần còn lại không đề cập tới. Bên cạnh đó bố mẹ tôi còn một khoản nợ là 4 tỷ đồng. Đề nghị Luật sư tư vấn: Ai sẽ là người thờ cúng? Tài sản chia như thế nào? (Thanh Tùng - Bắc Giang)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Bộ Luật dân sự năm 2005 (BLDS) quy định:

“Di sản dùng vào việc thờ cúng

Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.”(khoản 1 Điều 670)

“Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.”(khoản 2 Điều 670)

“Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

Không có di chúc;”(điểm a khoản 1 Điều 675)

Vì người thờ cúng không có trong di chúc nên sẽ được mọi người thỏa thuận cử một người quản lý quy định tại khoản 1 Điều 670 BLHS.

Bố mẹ anh mất để 1/6 số đất làm nơi thờ cúng phần còn lại không đề cập tới nên phần tài sản còn lại sẽ chia theo pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS. Nhưng vì bố mẹ anh qua đời có để lại một khoản nợ là 4 tỷ nên phải trả hết khoản nợ đó sau đó phần tài sản còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.