-->

Sổ tiết kiệm có phải là di sản thừa kế?

Bộ luật Dân sự 2005 quy định về di sản thừa kế tại Điều 634: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác"

Hỏi: Tôi có được biết nếu sau này ba tôi mất thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ hộ cho ba tôi trong phạm vi di sản được thừa kế, tôi không biết là sổ tiết kiệm của tôi có được tính là di sản tôi được thừa kế từ ba tôi không? (số tiết kiệm này bao gồm tiền tôi tự đi làm, họ hàng cho và của ba tôi lúc trước đã cho tôi, sổ tiết kiệm này do tôi đứng tên) (Ngọc Minh - Hưng Yên)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Dân sự 2005 quy định về di sản của người chết tại Điều 634: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác".


Theo thông tin bạn cung cấp thì sổ tiết kiệm trên mang tên bạn, số tiền đó do bạn kiếm được và được mọi người tặng cho nên nó được xác định là tài sản riêng của bạn.

Khi bố bạn mất, giá trị của cuốn sổ tiết kiệm trên không được kê khai là di sản thừa kế của người chết để lại.

Về vấn đề thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại Điều 637 BLDS 2005:

"1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân".

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.