-->

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi nghỉ hưu

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Ba tôi sinh năm: 12/10/1960. Diễn biến BHXH như sau: Tháng 12/2005 -> Tháng 11/2008: hệ sốố lương: 2,65. Tháng 12/2008: Hệ số lương: 2,96. Cuối năm BHXH Tp chốt sổ ghi: Thời gian tham gia BHXH từ tháng 01 năm 1982 đến tháng 12 năm 2008 là: 25 năm 00 tháng. Các diễn biến tiếp theo như sau: Tháng 01/2009: hệ số 2,96; Tháng 01/2011: hệ số 3,27; Tháng 01/2014 -> nay: hệ số 3,58. Ba tôi muốn nghỉ hưuu trước tuổi từ ngày 15/9 hoặc 15/10/2016 (điều kiện suy giảm sức khỏe 61%). Vậy kính mong Luật sư tính giúp mỗi tháng ba tôi nhận được lương hưu là bao nhiêu? (Hoa Mỹ - Tp Hồ Chí Minh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.”

Theo như thông tin bạn trình bày thì ba bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1982 đến nay là đóng được 33 năm.

Mức lương hàng tháng được hưởng là: 45% + 36% = 81% (mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội).

Tuy nhiên, mức hưởng không quá 75%, nên mức hưởng hàng tháng là 75% (mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội).

Đối với trường hợp của bạn, ba bạn nghỉ hưu trước so với quy định là 5 năm, nên sẽ bị trừ mỗi năm tương ứng với 1%.

Do vậy, số tiền ba bạn được hưởng hàng tháng là 75% - 5% = 70% (mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội).

Bởi vì bạn không cung cấp mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của ba bạn là bao nhiêu, nên chúng tôi không thể tính toán cụ thể được.

Ngoài ra, ba bạn đóng được 33 năm bảo hiểm xã hội, căn cứ theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Ngoài tiền lương hưu hàng tháng, ba bạn còn được hưởng 0,5 * 3 = 1,5 (tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.