-->

Mức lương hưu hàng tháng theo luật BHXH 2014

Trường hợp nghỉ hưu sau 01/01/2016 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính theo quy định của luật BHXH 2014.

Hỏi: Tôi vào ngành dạy học mầm non vào năm 1982 những mãi đến ngày 1/1/1995 nhà nước mới cho tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Đến tháng 3/2017 là đủ 55 tuôi nghỉ hưu. Cách tính lương hưu như thế nào nhờ Luật sư tính giúp: theo luật bảo hiểm 2006 hay theo luật bảo hiểm mới năm 2014? (Vân Chi - Tp Hồ Chí Minh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, trường hợp của bạn đến tháng 3 năm 2017 bạn mới nghỉ hưu, vì vậy lương hưu của bạn sẽ được tính theo Luật BHXH năm 2014.

Thứ hai, trường hợp của bạn tính đến năm 2017 thì có 22 năm đóng BHXH, bạn là nữ thì đến 2017 là đủ 55 tuổi để nghỉ hưu. Theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì bạn sẽ đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu theo điểm a khoản 1 Điều này như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Thứ ba, đối với trường hợp của bạn nghỉ hưu vào năm 2017 mức lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được tính theo khoản 1 Điều 56 của Luật BHXH năm 2014 như sau:

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Như vậy, cách tính tiền lương hàng tháng đối với trường hợp của bạn như sau: = 45% (mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu tương ứng với 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội) + [7 (số năm còn lại của tổng 22 năm đóng bảo hiểm xã hội tính đến năm 2017) x 3% (mức % tăng thêm theo quy định của luật đối với nữ)]. Và mức tối đa không được vượt quá 75%.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.