-->

Luật sư tư vấn giúp chế độ chính sách của cán bộ về hưu?

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58,

Hỏi: Bà tôi về hưu từ năm 1982, trong thời gian công tác, bà tôi đã giữ nhiều vị trí, chức danh khác nhau: Chủ tịch UBND xã (1964 – 1967); Phó Chủ tịch UBND xã (1967 – 1974); Chủ nhiệm nhà trẻ xã (1975 – 1981). Khi về hưu, bà tôi được hưởng chế độ hưu trí với chức danh Phó Chủ tịch. Tôi xin hỏi bà tôi hưởng chế độ theo chức danh Phó Chủ tịch có đúng không? Theo quy định nào của nhà nước? (Nguyễn Hoa - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 49 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về chế độ hưu trí:

"Điều 49. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điềm b, khoản 1 Điều 2 quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức". Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng chế độ hưu trí theo quy định của luật này".

"Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung".

Từ các quy định trên, có thể thấy rằng việc hưởng chế độ hưu trí không phụ thuộc vào chức danh được hưởng mà phụ thuộc vào tiền lương và thời gianđóng bảo hiểm xã hội. Không có quy định nào của pháp luật về việc hưởng chế độ hưu trí theo chúc danh mà chỉ quy định với trường hợp đang giữ chức vụ nhưngkhông đủ điều kiệnvề tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ hoặc để tính thời gian công tác.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.