-->

Mức bình quân tiền lương để tính lương hưu hằng tháng

Về mức lương hưu hằng tháng, được Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định cụ thể.

Hỏi: Tôi sinh ngày 29/06/1966, là nữ, tham gia công tác tại doanh nghiệp Nhà nước vào tháng 05/1985. đến tháng 03 năm 1999 Công ty tôi được chuyển đổi thành công ty cổ phần và trả lương theo thang bảng lương Nhà nước. Đến tháng 07/2014 thì Công ty trả lương theo thang bảng lương tự đăng ký. Như vây nếu tháng 12 năm 2016 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu của tôi hàng tháng nhận được bao nhiêu? (Phạm My - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết, về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Căn cứ theo quy định trên, thì để được hưởng lương hưu hằng tháng bác cần đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau: Thứ nhất, bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên. Về vấn đề này bác cần làm thủ tục giám định sức khỏe; Thứ hai, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; Thứ ba, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ hoặc có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Khi đáp ứng đủ 03 điều kiện trên, bác sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Song bác cần lưu ý là do bác nghỉ hưu trước tuổi nên sẽ bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 1% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. (tính đến 2016 bác 50 tuổi, do vậy so với tuổi nghỉ hưu bác nghỉ hưu sớm 5 năm nên sẽ tương ứng với tỷ lệ giảm trừ là 5%)

Về mức lương hưu hằng tháng, được Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau: “1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%...”.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng bác được hưởng sẽ là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm tương ứng với 15 năm, sau đó cứ mỗi năm thêm 3%, tối đa là 75%.

Do bác không nói rõ là đã có bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội, song bác làm việc từ năm 1985 (đến 2015 bác có 31 năm đóng bảo hiểm xã hội) thì tính từ năm thứ 26, ngoài tiền lương hưu hằng tháng bác sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức bình quân tiền lương để tính lương hưu.

Do bác được trả lương theo chế độ lương của Nhà nước, nên căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu là 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.