-->

Nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương như thế nào?

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Hỏi: Tôi sinh năm 1968. Năm nay tôi muốn nghỉ hưu sớm. Tôi nhờ Luật sư tính hộ xem lương tôi được bao nhiêu. Hiện nay, hệ số lương của tôi là 4.2, tôi hưởng hệ số lương 4.2 từ tháng 11/2011, trước đó là 3.56. (Đào Duy Duẩn - Yên Bái)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về mức lương hưu được hưởng khi về hưu như sau: “Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng: 1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. 3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

Theo đó, để xác định được mức lương hưu, anh/chị vui lòng cung cấp thêm thông tin về: Công việc của người nghỉ hưu? Giới tính của người nghỉ hưu? Về hưu sớm theo chế độ nào? (Do suy giảm khả năng lao động hay do chính sách tinh giảm biên chế?); Đã tham gia BHXH từ năm nào? Đến nay đã đóng BHXH được bao nhiêu năm?

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.