Luật sư tư vấn về tiền lương của người lao động thời vụ

Loại hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;...

Hỏi: Ngày 04/05/2016 vừa qua em có nhận lời làm thời vụ ở Công ty A. Theo thoả thuận là em sẽ làm trong 2 tháng. Do sơ suất ban đầu không hỏi rõ thời gian làm, vì cứ nghĩ là làm 8 tiếng. Nhưng khi vào làm rùi thì thấy có ngày làm đến hơn 7h tối mới về, sớm lắm là 6h. Trưa thì hầu như ai cũng làm, không nghỉ, chỉ đi ăn rùi vào làm. Vậy cho em hỏi, nếu theo luật thì em có được thanh toán hết 12 ngày công vừa qua và tiền tăng ca không? Hay theo như công ty là em quyết định nghỉ khi chưa hoàn thành dự án thì họ có quyền không trả tiền? Em đang rất lo lắng, vì khi đi làm đã dùng hết tiền cá nhân chi tiêu cho việc đi lại, ăn uống, mà giờ công ty không chịu trả thì không biết phải làm sao? (Nguyễn Linh - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về giao kết hợp đồng. Cụ thể:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn:Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Như vậy, từ thông tin bạn cung cấp giữa bạn và công ty thỏa thuận về việc làm thời vụ trong vòng hai tháng mà theo quy định thì đối với công việc có thời hạn dưới ba tháng thì có thể giao kết bằng lời nói. Nên công ty và bạn cũng không cần thiết phải giao kết bằng hợp đồng mà có thể giao kết bằng miệng

-Thứ hai, liên quan tới việc chấm dứt quan hệ lao động

Do trong quá trình làm việc phát sinh nhiều sự cố cũng như bạn trình bày bản thân không đủ sức khỏe để đáp ứng cường độ làm việc liên tục, do phải giải quyết chăm sóc gia đình nên bạn muốn chấm dứt quan hệ lao động. Theo quy định của Bộ luật này thì từ những căn cứ trên bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ của mình nhưng phải báo cho phía công ty trước 3 ngày làm việc. Cụ thể:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này";

-Thứ ba, giải quyết các quyền lợi cho người lao động.

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày."

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán các khoản tiền lương... cho người lao động. Cụ thể, với trường hợp của bạn công ty có nghĩa vụ phải toán tiền lương tương ứng với số ngày làm việc là 12 ngày cộng thêm tiền lương tăng ca cho bạn.

Đối với lý do công ty đưa ra nghỉ việc khi chưa hoàn thành dự án sẽ không trả lương là không có căn cứ và hành vi vi phạm pháp luật về lao động. Bởi hợp đồng của bạn là hợp đồng thời vụ ( hai tháng) nên khi nghỉ việc chỉ cần báo trước 3 ngày làm việc. Đồng thời, Điều 47 BLLĐ đã trình bày trên quy định rất rõ ràng trách nhiệm của công ty phải thực hiện khi chấm dứt quan hệ lao động. Nên trong trường hợp công ty không trả lương thì để đảm bảo quyền lợi bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động thương binh và xã hội hoặc trực tiếp khởi kiện ra Tòa án huyện để yêu cầu được giải quyết .

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.