-->

Chưa hưởng đủ 05 năm phụ cấp, có được hưởng chế độ của nghị định 106/201/NĐ-CP không?

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Hỏi: Em là giáo viên công tác tại vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/03/2011. Đến nay là tròn 05 năm công tác. Tuy nhiên trong 05 năm công tác em có nghỉ thai sản 06 tháng từ tháng 01/06/2015-01/12/2015. Trong thời gian nghỉ thai sản hưởng trợ cấp BHXH theo quy định nên không hưởng phụ cấp thu hút. Như vậy tổng thời gian em hưởng phụ cấp thu hút chỉ có 4 năm 4 tháng. Vậy cho em hỏi sau khi em đi làm lại, em có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP nữa hay không? (Nguyễn Thị Thuyên - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: "2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Theo đó, bạn được quyền hưởng phụ cấp thu hút với mức tối đa là 5 năm. Tuy nhiên bạn lại nghỉ thai sản từ tháng 01/06/2015-01/12/2015, căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC quy định: "1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên; b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam".

Vậy trong thời gian bạn được hưởng chế độộ thai sản theo pháp luật về bảo hiểm xã hội thì bạn không được hưởng chế độ phụ cấp này. Tuy nhiên, sau khi làm lại mà bạn vẫn công tác tại vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp này.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.