Luật sư tư vấn năng lực không tương xứng với mức lương

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản...

Hỏi: Tôi đang làm việc cho công ty bên Mỹ (tên công ty là ANS), nhưng công ty không có văn phòng đại diện tại Việt Nam.Tôi ký hợp đồng lao động với một công ty do một người quản lý mở ra để sản xuất hàng và phân phối bán lại cho công ty bên Mỹmà tôiđang làm việc (tên công ty mà tôi ký hợp đồng là Cty TNHH ST). Quản lý trực tiếp của tôi bên Mỹ (tên Đ - Người bỏ vốn mở Công ty ST, nhưng đứng tên Giám đốc Công ty là Mẹ của anh Đ này)về Việt Nam và họp với chúng tôi nói rằng phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, vì liên quan tới thủ tục thuế bên Công ty ST, nên mọi người cố gắng giúp dùm. (Công tyđã có kế hoạch từ trước để sa thải tôi và một số nhân viên khác để sau đó không phải bồi thường hợp đồng). Và sau đó chúng tôi vẫn làm việc tới hiện nay và hoàn toàn không có hợp đồng lao động, bảo hiểm,...

Đầu tháng, người quản lý trực tiếp tại VN thông báo bằng miệng rằng chấm dứt và sa thải tôi. Lý do: năng lực của tôi không tương xứng với mức lương mà công ty trả. Tôi đã làm việc tại đây gần 4 năm và chưa có bất cứ vi phạm hay biên bản kỷ luật nào. Công ty bắt tôi phải bàn giao tất cả công việc nếu họ duyệt hết mới trả lương tháng 3 cho tôi. Tôi cảm thấy không thỏa đáng và muốn công ty phải bồi thường 2 tháng lương + lương những ngày tôi đi làm tháng 3. Vậy kính mong luật sư tư vấn và giúpđỡ những khúc mắc trên. (Hà Vân - Quảng Ninh)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 16 Bộ luật laođộng năm năm 2012 quyđịnh về hình thức hợpđồng laođộng như sau:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói".

Như vậy, khi làm việc không thời hạn trong thời gian chấm dứt hợpđồng laođộng cũ, bạn không ký kết hợpđồng bằng văn bản vàđây làđiều bất lợi cho bạnbởi việcđơn phương chấm dứt hợpđồng laođộng của người sử dụng laođộngđược quyđịnh tạiĐiều 38 Bộ luật laođộng như sau:

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động; c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn; c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng".

Nhưvậy, khi không có hợpđồng giao kết thì khó có thể xácđịnhđược việc chấm dứt hợpđồng trái pháp luật của người sử dụng laođộng.

* Hướng giải quyết:

Bạn cần có những căn cứ chứng minh cho việc laođộng của mình tại công ty. Khiđã có căn cứ làm việc tại công ty bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại quyếtđịnh sa thải của công tyđểđảm bảo quyền lợi. Thủ tục khiếu nạiđược thực hiện theo quyđịnh tại Luật khiếu nại năm 2011.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.