Tư vấn pháp luật: nghỉ hưu sớm

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

Hỏi: Tôi sinh vào tháng 1 năm 1967 và đã đóng bảo hiểm 30 năm công ty nhà nước tới năm 2014 chuyển công ty chuyển cổ phần hiện công ty cho nghỉ và bảo lưu chốt bảo hiểm 30 năm vậy tôi có về hưu trước tuổi được không? Quy định thế nào? (Nguyễn Định - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nếu như bác làm việc trong môi trường làm việc bình thường, không độc hại hay nguy hiểm theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ y tế. Do đó, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì độ tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

"Điều 50 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu:1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi".

Trong trường hợp, bác xin nghỉ hưu trước tuổi thì phải tuân theo quy định của pháp luật về độ tuổi. Theo đó, trường hợp nghỉ hưu trước tuổi chỉ dành cho những người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% và có giấy giám định sức khỏe cả hội đồng y khoa.

"Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành".

"Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức lương hưu hằng tháng:1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%".

Dựa vào những quy định trên, nếu như bác nộp hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi năm nay thì bên BHXH sẽ chưa giải quyết chế độ về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động cho bác được. Bởi lẽ bác chưa đủ điều kiện về độ tuổi đế hưởng chế độ này.

Nếu như sang năm bác nộp hồ sở xin hưởng lương hưu thì bác cũng phải đủ điều kiện để hưởng chế độ về hưu do suy giảm khả năng lao động. Theo đó, sang năm Luật bảo hiểu xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực, nên cần phải căn cứ vào bộ luật này. Căn cứ

"Điều 55 – Luật bảo hiểm xã hội 2014. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên";

Như vậy, tính đến tháng 1 năm 2016, bác mới được 49 tuổi, vẫn chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ này. Nếu bác muốn được hưởng chế độ về hưu do suy giảm khả năng lao động, bác phải để sang năm sau nữa tức năm 2017, bác mới đủ điều kiện tuổi về hưu do suy giảm khả năng lao động và có giấy giám định suy giảm khả năng lao động 81% do hội đồng y khoa giám định. Tuy nhiên, mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% lương, trong trường hợp của bác sẽ bị trừ 20% lương.

Bác cũng có thể cân nhắc về việc lựa chọn hình thức rút BHXH 1 lần đối với những ngưoài chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.