Hơn 20 năm đóng BHXH có được hưởng BHXH một lần khi về hưu sớm không?

Nếu đủ điều kiện về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì người lao động sẽ đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng BHXH sẽ áp dụng theo quy định.

Hỏi: Tôi hiện nay sinh năm 1967, công tác tại UBND xã và đóng bảo hiểm xã hội 24 năm, chưa đúng tuổi để nghỉ hưu, nhưng muốn nghỉ chế độ 1 lần, theo luật bảo hiểm xã hội mới có được không? (Văn Hùng - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tại điểm a khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) có quy định như sau:

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;”.

Theo thông tin bác cung cấp, bác có 24 năm tham gia đóng BHXH vì vậy, bác sẽ không đủ điều kiện được hưởng BHXH một lần.

Trường hợp bác có thể nghỉ hưu trước tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động…

Về mức hưởng lương hưu hằng tháng, tại Điều 56 quy định:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%... 3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”.

Như vậy, nếu bác đủ điều kiện về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì bác sẽ đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng sẽ áp dụng theo quy định trên.

Trường hợp bác không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi thì bác có thể chờ đến khi đủ tuổi để được hưởng chế độ hưu trí.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.