Luật sư tư vấn: giải quyết trường hợp thử việc không đạt yêu cầu

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc...

Hỏi: Em được công ty VinhThinh Biostadt ký hợp đồng thử việc 2 tháng, mức lương thử việc 12 triệu/tháng hưởng 85%. Phụ cấp ăn ở 200.000/ngày tính theo ngày làm việc. Phụ cấp sản lượng nếu bán dưới định mức công ty sẽ bù để đủ 10 triệu đồng mỗi tháng, nếu bán trên mức quy định sẽ không bù thêm, tuy nhiên cũng không có văn bản ghi mức bán hàng là bao nhiêu.Tháng 10/2016 em chưa bán được sản phẩm nào và đến ngày 6/11 công ty cho em thôi thử việc nhưng lấy lý do em không bán được hàng nên không chi trả phụ cấp xăng xe cho em. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng không? (Thu Hương - Hồ Chí Minh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định về thử việc như sau:

"Điều 26. Thử việc:1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc."

Như vậy, theo quy định thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ thỏa thuận với nhau về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Các thỏa thuận về việc thử việc của các bên sẽ được quy định hợp đồng thử việc. Nội dung hợp đồng thử việc sẽ bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;c) Công việc và địa điểm làm việc;d) Thời hạn của hợp đồng lao động;đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề."

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty có giao kết hợp đồng thử việc với bạn trong thời gian 2 tháng. Hợp đồng cũng có quy định mức lương thử việc là 12 triệu/tháng hưởng 85% lương theo quy định của pháp luật. Bạn được hưởng các khoản phụ cấp là phụ cấp ăn ở 200.000/ngày tính theo ngày làm việc, phụ cấp sản lượng nếu bán dưới định mức công ty sẽ bù để đủ 10 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy vấn đề về tiền lương và các khoản phụ cấp lương đều đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thử việc.

Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

"Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc:1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận."

Cũng tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định:

"Điều 7. Thông báo kết quả về việc làm thử:1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động,người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động."

Như vậy, trường hợp bạn thử việc không đạt yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc 2 tháng, công ty sẽ thông báo bạn không đạt yêu cầu thử việc và bạn sẽ không tiếp tục thử việc nữa. Và theo quy định tại khoản 2 Điều 29 thì công ty sẽ có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc trong hợp đồng với bạn mà không cần báo trước và không phải bồi thường cho bạn nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp này theo thông tin bạn cung cấp thì trong hợp đồng thử việc có quy định về các khoản phụ cấp, tuy nhiên trong đó không có quy định về phụ cấp xăng xe. Đến ngày 6/7 công ty cho bạn thôi thử việc do bạn không bán được hàng nên không chi trả phụ cấp xăng xe cho bạn. Theo quy định nêu trên thì trường hợp này do bạn thử việc không đạt yêu cầu nên công ty sẽ không phải bồi thường cho bạn chi phí xăng xe phát sinh trong quá trình thử việc. Như vậy, việc công ty không chi trả phụ cấp xăng xe cho bạn, việc này là không vi phạm quy định của pháp luật

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.