Luật sư tư vấn chuyển đổi cổ phần

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chuyển đổi cổ phần.

Hỏi: Ngày 1/1/2015, em (người A) có tham gia đóng góp cổ phần với 2 người nữa ( B và C ) để thành lập công ty cổ phần, tỷ lệ A30% : B30% : C40%, . Và em được bầu làm giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau một năm kinh doanh, do có một số vấn đề nên em rút cổ phần khỏi công ty và bán số cổ phần đó cho 2 thành viên còn lại, và chuyển đổi chức danh giám đốc cho B. Việc chuyển đổi cổ phần và chức vụ này có gửi thủ tục hồ sơ cho bên Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và đã được duyệt. Nay em muốn hỏi là em đã bán toàn bộ cổ phần như vậy rồi và chuyển đổi rồi thì sau này khi quyết toán thuế và các vấn đề liên quan đến pháp luật thì em có còn bị liên quan gì không? (Đỗ Vũ Nam - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, do bạn tham gia thành lập công ty cổ phần cùng 2 cổ đông khác nên bạn trở thành cổ đông sáng lập trong công ty. Căn cứ quy định tại điều 115, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty".

Như vây, trong trường hợp của bạn, việc bạn bán cổ phần cho hai cổ đông sáng lập còn lại trong công ty đồng thời chuyển đổi chức danh giám đốc cho B sau khi hoàn thành mọi thủ tục và các bên không có thỏa thuận nào khác thì khi đó bạn không còn liên quan đến các vấn đề về công ty đó nữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.