-->

Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, rút vốn bằng cách nào?

Cổ đông phổ thông của công ty cổ phần thì không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Hỏi: Tôi là một cổ đông phổ thông của công ty cổ phần X, hiện nay tôi đã lên công ty đề nghị rút vốn nhưng không được với lý do công ty làm ăn thua lỗ. Đề nghị luậttư vấn, trường hợp của tôi có thể rút vốn khỏi công ty bằng cách nào?(Đỗ Ánh Hương - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của Công ty TNHH Everest - Trả lời:

Khoản 1, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định cụ thể như sau:

“Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”

Theo đó, nếu anh (chị) là cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông của công ty cổ phần thì anh (chị) có thể yêu cầu công ty mua lại hoặc bán lại, chuyển nhượng cho người khác số cổ phần mình đang nắm giữ để có thể rút vốn khỏi công ty theo quy định của pháp luật nêu trên.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].

2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.