-->

Đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, như sau:
 1. Thành lập mới doanh nghiệp;
 2. Thay đổi đăng ký kinh doanh;
 3. Thành lập chi nhánh;
 4. Thành lập văn phòng đại diện;
 5. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 6. Chia doanh nghiệp;
 7. Tách doanh nghiệp;
 8. Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
 9. Tạm ngừng đăng ký kinh doanh;
 10. Giải thể doanh nghiệp.
  Đăng ý doanh nghiệp
  Đăng ý doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp hướng tới mục tiêu:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
Tư vấn pháp lý do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp:
 1. Các vấn đề pháp lý về đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Thành lập chi nhánh; Thành lập văn phòng đại diện; Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chia doanh nghiệp; Tách doanh nghiệp; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Giải thể doanh nghiệp.
 2. Soạn thảo hồ sơ, tài liệu liên quan tới doanh nghiệp;
 3. Tư vấn các vấn đề pháp lý, quản trị doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
 4. Cung cấp văn bản pháp luật (miễn phí) cho khách hàng theo yêu cầu;
 5. Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: điều lệ doanh nghiệp; biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, biên bản bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật; quyết định bổ nhiệm giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; soạn thảo mẫu giấy chứng nhận sở hữu vốn; sổ và thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện khách hàng thực hiện các công việc:
 1. Nộp, rút, khiếu nại, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 2. Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho doanh nghiệp (nếu có);
 3. Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp (nếu có).