-->

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí của lao động nữ khi nghỉ hưu sớm

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Hỏi: Tôi sinh ngày 01/02/1965. Tôi vào nghề dạy học( Tiểu học) từ tháng 11/1986. Được 29 năm . Tôi hiện nay sức khỏe giảm sút, có nhiều bệnh đang theo chữa trị. Nếu tôi về nghỉ hưu sớm trước 55 tuổi thì tôi thực lĩnh mỗi tháng bao nhiêu tiền? Chế độ nghỉ hưu sẽ được tính ra sao? (Nguyễn Thị Hải - Bắc Ninh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 55, Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“Điều 55.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Đối với trường hợp của bạn, do sức khỏe bị giảm sút và có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi thì bạn nên đi giám định suy giảm khả năng lao động. Nếu như đáp ứng điều kiện quy định trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi về hưu trước tuối.

Theo quy định tại Điều 56, Luật BHXH 2014quy định:

“ Điều 56.Mức lương hưu hằng tháng:1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi
…”.

Như vậy, nếu như bạn nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì chế độ lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được tính 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với 15 năm đầu tiên, những năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại thì mỗi năm được công tương ứng với 3 %. Mức hưởng tối đa không quá 75%. Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu do có thời gian đóng bảo hiểm xã hôi cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% theo quy định tại Điều 58, Luật BHXH 2014:

Điều 58:1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH thì khi bạn nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động sẽ bị trừ 2% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Lưu ý:Do Luật BHXH 2014 đến ngày 1/1/2016 mới có hiệu lực nên nếu như bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì bạn nên làm thủ tục về hưu ngay trong năm 2015 để có thể hưởng chế độ hưu trí mà chỉ bị trừ 1% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2006:

“2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.