Làm thế nào để được hưởng trợ cấp thôi việc?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Hỏi: Em nghỉ thai sản từ ngày 1/2/2016 đến ngày 1/8/2016. Đến hết thời gian nghỉ thai sản em có đến báo đi làm lại nhưng công ty không sắp xếp việc cho em và nói sẽ thông báo sau. Đến 20 ngày sau em vẫn không thấy công ty thông báo gì cho em và em có gửi mail hỏi thì họ nói là em đã nghỉ việc không có lý do. Họ nói nếu muốn trợ cấp thôi việc thì phải viết đơn xin nghỉ họ mới giải quyết cho nên em đã viết đơn xin nghỉ nhưng công ty vẫn không giải quyết trợ cấp thôi việc cho em, em có hỏi thì ông phòng Hành chính nhân sự có nói làm đơn xin trợ cấp và em cũng đã làm, nhưng đến giờ đã được 2 tháng mà vẫn không thấy công ty thông báo gì về việc trợ cấp của em, em nên làm thế nào để được hưởng trợ cấp thôi việc từ công ty? (Nguyễn Tấn - Phú Thọ)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau: "1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc".
Điều 14 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, theo đó: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm; c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định này".
Theo các quy định trên, nếu anh (chị) đủ điều kiện nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 BLLĐ 2012 thì sau khi chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn 07 ngày người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và các chế độ khác cho anh (chị). Nếu không nhận được các chế độ này, anh (chị) làm đơn khiếu lại gửi đến người sử dụng lao động yêu cầu giải quyết.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.