-->

Không góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty có được quyền rút lợi nhuận?

Chủ sở hữu của công ty TNHH 01 thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ

Hỏi: Công ty TNHH 01 thành viên X đăng ký́ vốn điều lệệ 1 tỷ đồng, thành lập từ năm 2010. Tuy nhiên vốn thực góp mới chỉ được 500,000 triệu đồng. Cho đến nay chủ sở hữu vẫn chưa hoàn thành việc góp vốn vào công ty. Hiện nay do công ty làm ăn có lợi nhuận nên chủ sở hữu muốn rút lợi nhuận ra. Đề nghị Luật sư tư vấn, với số vốn điều lệ đã đăng ký và số vốn thực góp được như vậy thì chủ sở hữu có quyền rút lợi nhuận ra không? (Thanh Hòa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn vào công ty TNHH 01 thành viên, như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì Chủ sở hữu của công ty TNHH 01 thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Điểm d Khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền của chủ sở hữu công ty là cá nhân bao gồm việc: Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;”

Theo đó, nếu công ty làm ăn có lợi nhuận thì Chủ sở hữu hoàn toàn được quyền quyết định việc sử dụng khoản lợi nhuận đó.


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.