-->

Thủ tục mua bán công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục mua bán công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữũu. Chủ sở hữu của côngg ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượngng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức.

Chủ sở hữu công ty TNHH có quyền chuyển nhượng công ty cho một tổ chức hay một cá nhân, xuất phát từ quyền của chủ sở hữuữu công ty theo Điều 64 Luật Doanh Nghiệp.

Để thực hiện việc chuyển nhượng (bán) công ty thì bên chuyển nhượng (tức là bên bán công ty) và bên nhận chuyển nhượng (tức là bên mua lạii công ty) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điểu khoản liên quan.

Việc đầu tiên phải thực hiện đế chuyển nhượng ( bán) công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty phải nộp đầy đủ tiền góp vốn vào tài khoản̉n của công ty và có xác nhận số dưư tài khoản của ngân hàng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bán công ty.

- Hợp đồng mua lại công ty bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên ,địa chỉ, trụ sở của công ty bị mua lại; thủ tục̣c và điều kiện mua lại công ty; phương án sử dụng lao động; thủ tục,điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cỏ phần, trái phiếu của công ty bị mua lại; thời hạn thực hiện việc mua lại; trách nhiệm của các bên.

- Điều lệ của công ty bị mua lại

- Giấy xác nhận số dư tài khoản nói trên.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn, các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn.

- Bản sao hoặc bản gốc Đăng ký kinh doanh.

- Bản sao CMT hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

Sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng.