-->

Giao kết hợp đồng lao động và cách tính lương làm thêm giờ?

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ...

Hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc văn phòng tại một công ty,vì có một số thắc mắc chưa hiểu mong công ty tư vấn giúp ạ. 1. Hiện tại tôi đã ký hợp đồng lao động 6 tháng (1/1/2015 - 30/6/2015), và hiện tại (10/7) chưa ký lại hợp đồng lần 2, được biết nếu đến sau 30/7/2015 tôi vẫn tiếp tục làm việc bình thường nghĩa là hợp đồng của tôi được gia hạn thành hợp đồng 24 tháng phải không? 2. Còn nếu trước 30 ngày kể từ khi hết hợp đồng tôi được yêu cầu ký hợp đồng dưới 12 tháng có đúng không ạ ? và đến lần thứ 3 có được tính là được hưởng hợp đồng không thời hạn không? 3. Công việc của tôi có tính chất theo ca và vẫn được hưởng chế độ 2 ngày nghỉ/tuần. Những đợt lễ , tết vẫn phải trực bình thường rồi sau tết mới có nghỉ bù, vậy cho hỏi, trong thời gian làm ca trực đúng dịp lễ tết như thế cách tính lương của tôi có được tính khác không? (Đặng Minh – Thái Bình)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Về vấn đề ký kết hợp đồng: Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao Động năm 2012 quy định về loại hợp đồng lao động: "1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác". Theo như thông tin anh (chị) cung cấp ở trên thì công ty đã áp dụng cho anh (chị) loại hợp đồng theo một công việc nhất định dưới 12 tháng. Như vậy, trường hợp của anh (chị) công ty anh (chị) nếu làm đúng luật, nếu sau ngày 30/7/2015, anh (chị) vẫn còn tiếp tục làm việc bình thường và chưa ký kết hợp đồng lao động thì hợp đồng của anh (chị) trở thành hợp đồng lao động với thời hạn là 24 tháng. Còn trước 30 ngày kể từ khi hết hợp đồng kí lần đầu tiên, anh (chị) chỉ được yêu cầu kí hợp đồng dưới 12 tháng nếu công việc quy định trong hợp đồng không có tính chất thương xuyên từ 12 tháng trở nên. Với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì không hạn chế đối với số lần ký (chỉ hạn chế với hợp đồng xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng trở nên). Do đó trong trường hợp công ty ký lần thứ 3 thì hợp đồng lao động của anh (chị) không được coi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Về cách tính lương vào dịp nghỉ lễ tết: Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: "1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”. Như vậy trường hợp anh (chị) làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, anh (chị) được trả lương bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm + lương của ngày nghỉ lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Trong trường hợp, anh (chị) làm việc vào ban đêm vào ngày nghỉ lễ thì anh (chị) còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày theo quy định tại khoản 3 điều 97 bộ luật lao động 2012: "Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày".

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.