Quan điểm pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest: Vụ Quán Bảo Oanh, số 7 đường Thanh Niên, bị 'khủng bố' - có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan tố tụng cũng cần xem xét, xử lý các hành vi phạm tội khác: cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản...

Công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp có thể có hai loại thành viên đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Theo luật Doanh nghiệp năm 2014 thì có nhiều con đường để trở thành thành viên của công ty hợp danh như là góp vốn vào công ty, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, tặng cho hay nhận thừa kế phần vốn góp,…

Các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động được quy định chủ yếu tại bộ luật lao động và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được là vấn đề được nhiều người quan tâm đến, thủ tục này quy định trong các văn bản Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Hành vi vượt quá trong đồng phạm được hiểu là việc người thực hành tự ý thực hiện những hành vi vượt quá mà những những người đồng phạm khác không mong muốn thực hiện.

Điều 180 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như sau: tự nguyện rút vốn khỏi công ty; Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;…

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm: Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty; Tài sản tạo lập được mang tên công ty;…

Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác hoy định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trung tâm của mọi cuộc thương lượng tập thể là những thoả thuận về các vấn đề trong quan hệ lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, an toàn lao động, vệ sinh lao động,…

Dự kiến ngày 27/08/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Đánh bạc và Gá bạc xảy ra vào 15h00 ngày 10/12/2018 tại xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình. Mười (10) bị cáo trước đó đã bị tuyên phạm tội đánh bạc, một (01) bị cáo bị tuyên phạm tội gá bạc.

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ là việc luật sư, chuyên gia pháp luật sở hữu trí tuệ hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp luật lao động là việc luật sư, chuyên gia pháp luật lao động hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về lao động.

Cổ phần là tài sản mang lại cho chủ sở hữu những quyền lợi nhất định. Cổ phần biểu hiện ra bên ngoài thông qua một chứng thư (giấy chứng nhận, chứng chỉ...) được cấp khi mua cổ phần được gọi là cổ phiếu (một loại chứng khoán).

Cổ phần là phần vốn điều lệ của công ty, người sở hữu cổ phần là cổ đông của công ty, cổ phần không xác định thời hạn. Vì vậy, một cổ đông muốn ra khỏi công ty chỉ bằng cách chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho người khác.

Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và kí tên vào danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Tại khoản 2 Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam quy định về cô đông ưu đãi như sau: “Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi”.

Luật Doanh nghiệp quy định người mua cổ phần để góp vốn vào công ty cổ phầnđược gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng cổ đông trong CTCP tối thiểu là 03, không hạn chế số lượng tối đa.

Luật Doanh nghiệp đưa ra hai mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần (i) Mô hình thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; (ii) Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.