-->

Đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đan xen, chế độ hưu trí hưởng như thế nào?

Trường hợp người lao động vừa tham gia BHXH bắt buộc, vừa tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Tôi năm nay 34 tuổi. Thời gian tôi tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện tính đến nay là gần 7 năm, hiện giờ tôi vẫn đi làm và vẫn tham gia đóng BHXH bắt buộc. Luật sư cho tôi hỏi, nếu sau này vì một số lý do tôi nghỉ làm và tham gia BHXH tự nguyện sau đó đi làm lại và lại tham gia đóng BHXH bắt buộc (nói chung là thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện cứ đan xen nhau...) thì khi tôi đến tuổi về hưu và thời gian tham gia 2 loại hình bảo hiểm là > 20 năm thì tôi có đủ điều kiện về hưu không? Nếu được thì cách tính như thế nào? (Phùng Hiền - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ vào khoản 3, Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì: “Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó thì đối với trường hợp người lao động vừa tham gia bảo hiểm bắt buộc, vừa tham gia bảo hiểm tự nguyện thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (gộp tất cả thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc lại sao cho đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội).

Đối với cách tính lương hưu thì căn cứ vào Luật bảo hiểm xã năm 2014 thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.