-->

Vấn đề đóng BHXH tự nguyện

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: 1, Tôi năm nay 37 tuổi, đã tham gia BHXH bắt buộc được 7 năm, giờ tôi đã nghỉ công ty, chốt sổ BHXH và đang ở nhà kinh doanh tự do. Giờ tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện để cộng dồn với 7 năm tham gia bắt buộc cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu có được không?

2, Hộ khẩu của tôi vẫn ở tỉnh, còn tôi đang kinh doanh ở Hà Nội. Vậy tôi được tham gia BHXH tự nguyện ở đâu?

3, Tỷ lệ % phải đóng BHXH tự nguyện hiện giờ bao nhiêu? (Thanh Thành - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1, Khoản 3, Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về nguyên tắc bảo hiểm xã hội quy định như sau:

"3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội."

Căn cứ theo quy định này thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện để cộng dồn với 7 năm tham gia BHXH bắt buộc để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Anh có thể tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương hiện nay anh đang cư trú.

Về mức đóng BHXH tự nguyện:

Khoản 1, Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định về mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

"1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện."

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.