-->

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và trả lại phí đào tạo?

Luật sư tư vấn về pháp luật lao động...

Hỏi: Tôi là giảng viên của 1 trường Đại học, kí hợp đồng xác đinh thời hạn 1 năm từ 1/9/2014 đến 31/8/ 2015. Tới ngày 22/9/2014 tôi được cử đi học 1 lớp ngắn hạn 9 tháng (từ 22/9/2014 đến 22/6/2015), trong quá trình đị học tôi được hỗ trợ (tiền học phí, lương cơ bản + lương tăng thêm + hỗ trợ nhà ở + tiền lễ) và có làm 1 giấy cam kết phục vụ lâu.Dài sau khi đào tạo xong (không cụ thể là phục vụ gấp 2, gấp 3…. thời gian đào tạo gì cả). Sau khi học xong tôi tiếp tục về trường giảng dạy, tới 1/9/2015 tôi kí thêm 1 hợp đồng xác định thời hạn 1 năm nữa (từ 1/9/2015 đến 31/8/2016). Tính đến bây giờ tôi đã về làm lại được gần 11 tháng sau khi học xong. Cho tôi hỏi nếu tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì làm thế nào cho hợp lý? (Vũ Khắc - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 37 Bộ luật Lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động: "1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

Hơp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn nên chỉ được chấm dứt khi thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 37. Nêu lý do của bạn không thuộc một trong các trường hợp tại khoản1 thibạnđơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Vậy theo quy định BLLĐ nghĩa vụ của bạn:"Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

Do vậy việc phải bồi thường chi phí đào tạo là hoàn toàn đúng pháp luật.Nếu như hợp đồng đào tạo của bạn không quy định thờigian cụ thể , chỉ nói là làm việc lâu dài thì khoảng thờ gian bạn đã làm cũng có thể gọi là lâu dài.Mặt khác,bạn lại được ký các hợp đồng sau hợp đồng đào tạo đó, vậy nênchỉ dựa vào hợp đồng có thờihạnmà bạn đã ký với trường để xem xét việc nghỉ việc của bạn theo quy định tại điều 37 của Bộ luật lao động trên đây thì bạn phải báo trước 30 ngáycho người sử dụng lao động đối với việc nghỉ đúng thời hạn theo hợp đồng. Còn nếu bạn nghỉ trước thờihạn trong hợp đồng mà không có một trong những lý do hợp lý thì bạn sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và có thể phải bồi thường chi phí đào tạo.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.