Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực lao động.

Giải quyết tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động

Phạm vi dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

2. Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động; về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

3. Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

4. Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;

5. Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

6. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác;

7. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về việc thực hiện thoả ước lao động tập thể;

8. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn.

9. Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.

Nội dung dịch vụ giải quyết các tranh chấp lao động của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc;

2. Kiểm tra hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;

3. Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;

4. Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;

5. Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động;

6. Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp;

7. Đại diện tham gia thương lượng hòa giải trong các tranh chấp lao động;

8. Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;

9. Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;

10. Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp.;

11. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án lao động và các vấn đề khác có liên quan.