Dịch vụ giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình.

Giải quyết tranh chấp Hôn nhân và Gia đình
Giải quyết tranh chấp Hôn nhân và Gia đình

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:

 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 5. Tranh chấp về cấp dưỡng.
 6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp về dân sự của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 3. Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 4. Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 5. Tư vấn về việc tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 6. Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp hôn nhân và gia đình;
 7. Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 8. Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
 9. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong giai đoạn tố tụng;
 10. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án
 11. Hỗ trợ pháp lý khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề khác có liên quan.