-->

Công ty không trả sổ bảo hiểm thì phải làm gì?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn vấn đề sau. Tôi xin nghỉ việc ở công ty và đã có quyết định thôi việc. Nhưng khi tôi hỏi công ty lúc nào sẽ nhận được sổ bảo hiểm, thì được trả lời bây giờ công ty còn nợ tiền bảo hiểm cũng không biết lúc nào sẽ trả sổ.Vậy tôi làm cách nào để có thể lấy được sổ bảo hiểm? Làm thế nào tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi không có sổ? (Bùi Huyền - Lạng Sơn)

 >>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định:1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Do đó, chỉ trong thời hạn là 30 ngày, Công ty phải có trách nhiệm hoàn thành tất cả các thủ tục, trả lương, trợ cấp cho người lao động trong đó có cả việc trả sổ bảo hiểm. Nếu như Công ty không chịu trả sổ bảo hiểm cho anh (chị) thì có làm đơn yêu cầu Phòng Lao động Thương binh Xã hội tham gia giải quyết vấn đề này.

Nếu như không có sổ bảo hiểm thìanh (chị)hoàn toàn không thể thực hiện được thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong khi thời gian để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thời gian rất ngắn (03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.