-->

Tư vấn về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế?

Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Hỏi:Công ty N đang có nhu cầu mua một mảnh đấttài sản trên đất 180m2 tại Thành phố Lào Cai. Thông tin về lô đất:

- Chủ sở hữu hiện tại: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Lào Cai (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do UBND tỉnh Lào Cai cấp 11/09/2014).

- Nguồn gốc đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm;

- Thời hạn thuê: Đến 03/09/2049 (Còn 33 năm ).

- Ngày 18/12/2010 Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học có tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất là nhà xây cấp 3 khung cứng 3 tầng. Đơn vị trúng đấu giá là: Công ty cổ phần bất động sản Lào Cai và đã thực hiện việc mua bán tài sản đấu giá băng hợp đồng Công chứng tại văn phòng Công chứng Lào Cai. 2. Thủ tục chuyển nhượng Sau quá trình thương thảo Công ty Nđã thương thảo thành công và đã đặt cọc để thực hiện việc mua bán quyền sở hữu tài sản và quyền thuê đất nêu trên.

Câu hỏi:

1. Việc mua bán trên có hợp pháp hay không trong trường hợp Bên BĐS Lào Cai ký lại hợp đồng ngày 18/12/2010 để hoàn thiện thủ tục sang tên cho Công ty BĐS Lào Cai?

2. Việc chuyển nhượng và sang tên giữa Công ty sách Lào Cai và Công ty BĐS Lào Cai có thực hiện được hay không?

3. Trong trường hợp việc sang têngiấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa Sách Lào Cai và BĐS Lào Cai thành Công và đúng luật thì việc sang tên cho Công ty Ncó vướng mắc gì không và có thực hiện được không? (Hà Lý - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198 Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật Đất đai 2013 quy định:

"Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định".

Trích dẫn Điều 189:

"Điều 189. Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận".

Như vậy, ngườisử dụng đất dưới hình thức thuê chỉ có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Quyền thuê đất không tách bạch với quyền sở hữu tài sản trên đất. Khi chuyển giao quyền sở hữu tài sản trên đất đồng nghĩa sẽ chuyển giao cả quyền thuê đất.

Do đó, việc mua bán trên là hợp pháp.Việc chuyển nhượng và sang tên giữa Công ty sách Lào Cai và Công ty BĐS Lào Cai được thực hiện bình thường và cũng không vướng mắc gì nếu công ty BĐS Lào Cai tiếp tục sang nhượng lại cho công ty N.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.