-->

Giáo viên có được hưởng trợ cấp thu hút khi nghỉ ốm không?

khoản 1 điều 8 Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC có hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Hỏi: Tôi là giáo viên, công tác trong xã khó khăn nên được hưởng chế độ thu hút. Trong năm tôi có nghỉ ốḿm do gãy chân 1 tháng nhưng đến khi tôi lĩnh thu hút thì tháng tôi nghỉ ốm không được tính như vậy là đúng quy định pháp luật không? (Vân Anh - Cần Thơ)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 8 Thông tư Số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC: "Điều 8. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Theo quy định tại điểm b khoản này thì nếu chị nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên chị sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút. Điều này được hiểu là phụ cấp chức vụ của chị sẽ không được hưởng nếu chị nghỉ việc từ tháng thứ 2 trở đi, do đó việc không tính phụ cấp chức vụ của chị sẽ không dựa trên quy định tại khoản này.

Tuy nhiên, do chị có tham gia bảo hiểm xã hội nên trong thời gian chị nghỉ việc do tai nạn chị nếu như đã được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì việc chị không được hưởng phụ cấp thu hút là đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này.

Nếu chị không đủ điều kiện và không được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội khi bị gãy chân thì có thể khiếu nại về việc không tính hưởng phụ cấp thu hút này đến những cơ quan có thẩm quyền như đã nói ở trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.