-->

Các bên tham gia đấu thầu phải đảm bảo độc lập về tài chính

Bên mời thầu đáp ứng điều kiện sau "Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên

Hỏi: Công ty tôi có cổ phần chi phối (giữ 51% vốn) tại Công ty B và Công ty C. Công ty B là đơn vị được Chủ đầu tư thuê lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu tư vấn của dự án.Đề nghị Luật sư tư vấn,Công ty tôi và Công ty C có được tham gia dự thầu gói thầu tư vấn đó không? Việc Công ty A và Công ty C tham gia có dự thầu gói thầu tư vấn đó có được không? (Nguyễn Khang - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Kiều Chinh - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiếtthi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu :

"Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầukhi đáp ứng điều kiện sau "Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên"

Theo quy định trên, Công ty anh (chị) và Công ty C không độc lập về tài chính với Công ty B nên theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu thì Công ty anh (chị) và Công ty C không thể tham dự gói thầu tư vấn do công ty B là đơn vị lập hồ sơ mời thầu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hợp đồng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.