Nhà thầu hạn chế có bắt buộc thực hiện bước lựa chọn danh sách ngắn?

Vì chỉ có 1 số nhà thầu mới đáp ứng được yêu cầu để tham gia đấu thầu hạn chế, nên bắt buộc phải lập danh sách ngắn để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.

Hỏi: Tôi có tìm hiểu về Nghị định 63/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành luật đấu thầu, theo đó theo đó tại Chương III Quy định về Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, cụ thể đối với nhà thầu là tổ chức (Mục 1). Đề nghị Luật sư tư vấn, đối với đấu thầu hạn chế có bắt buộc phải thực hiện bước: "lựa chọn danh sách ngắn" hay không? (Lương Thanh Tâm - Bình Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 21 Luật đáu thầu số 43/2013/QH13:Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CPquy định về Lựa chọn danh sách ngắn:Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.2. Đối với đấu thầu hạn chế:a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu”

Do vậy, chỉ vì có 1 số nhà thầu mới đáp ứng được yêu cầu để tham gia đấu thầu hạn chế, nênbắt buộc phải lập danh sách ngắn để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.

Theo đó, chủ đầu tư phải xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 3 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu; các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu (Nghị định số 63/CP Điều 22 Khoản 2 và Khoản 3).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.