Ai cấp chứng thư bảo lãnh cho nhà thầu?

Công ty mẹ cũng như công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Hỏi: Trong ngành xây dựng, khi nhà thầu xây dựng (A) được trúng thầu dự án, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng thư bão lãnh của công ty mẹ (parent company guarantee) đối với nhà thầu (A) có công ty mẹ. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong trường hợp nhà thầu là công ty cổ phần về xây dựng (A) không có công ty mẹ, chỉ có vốn góp từ một tập đoàn (B) với cổ phần chiếm 35% thì ai sẽ cung cấp chứng thư bão lãnh cho nhà thầu A đến Chủ đầu tư? (Bùi Thị Hạnh - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Mạnh Cường - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty mẹ cũng như công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Còn theo Luật đấu thầu, công ty mẹ cũng như công ty con đều có tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham dự đấu thầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7. Đã là một nhà thầu có tư cách hợp lệ thì có thể tham gia đấu thầu với tư cách là một nhà thầu độc lập hoặc với tư cách là một thành viên trong liên danh. Nội dung này được quy định ở Điều 64 Luật đấu thầu năm 2014: " Điều kiện ký kết hợp đồng: 1. Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 2. Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. 3. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ".

Vậy dù công ty A không có công ty mẹ, góp vốn 35% với công ty B nhưng đã tham gia đấu thầu thì có tư cách là một nhà thầu độc lập.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013 thì "Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư".

Nghĩa là trong trường hợp nhà thầu là công ty cổ phần về xây dựng (A) không có công ty mẹ, chỉ có vốn góp từ một tập đoàn (B) với cổ phần chiếm 35% thì có thể tự mình kí kết hợp đồng bảo lãnh với tổ chức tín dụng hoặc chi nhanh ngân hàng nước ngoài theo pháp luật chứ không bắt buộc phải có công ty mẹ. Với yêu cầu này là hơi vô lý khi công ty A không có công ty mẹ thì không thể yêu cầu công ty mẹ làm chứng thư bảo lãnh được.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.