-->

Ai có nghĩa vụ trả sổ bảo hiểm cho người lao động?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Hỏi: Em ký hợp đồng lao động chính thức được 5 tháng và đóng bảo hiểm đúng quy định. Hiện tại do công việc gia đình và cá nhân nên em xin nghỉ việc nhưng không đủ thời gian báo trước 30 ngày như hợp đồng. Vậy nếu công ty giải quyết cho em nghỉ và em chấp nhận phạt thì trên sổ bảo hiểm có ghi nhận vấn đề này không? Công ty có quyền giữ sổ bảo hiểm của em không? (Vũ Hiếu - Thanh Hóa)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về việc anh (chị) chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp 1: Việc anh (chị) chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong hợp đồng được công ty đồng ý. Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, thì “Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động” là một căn cứ đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, anh (chị) sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào với công ty.

Trường hợp 2: việc anh (chị) chấm dứt hợp đồng không nhận được sự đồng ý của công ty.

Nếu anh (chị) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ghi trong hợp đồng mà không có sự đồng ý của công ty thì anh (chị) sẽ thuộc trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Theo đó, anh (chị) sẽ có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 như sau: “1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước…”.

Thứ hai, về việc trả sổ bảo hiểm khi chấm dứt hợp đồng: Trước hết, về việc anh (chị) vi phạm nghĩa vụ báo trước và phải bổi thường sẽ không được ghi nhận trong sổ bảo hiểm. Đây chỉ là vấn đề riêng biệt giữa anh (chị) và công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động. Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động: “…3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động…”. Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty không có quyền giữ sổ bảo hiểm của anh (chị). Mà có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm cho anh (chị).

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.